โฆษณาสินค้าหรือบริการด้วย Google Adsโปรโมชันโฆษณา Google Search แถมฟรีค่าบริการ 1 เดือน

บริการพิเศษสำหรับลูกค้าเราวันนี้
 • เลือกคีย์เวิร์ดให้เหมาะสมกับธุรกิจของลูกค้า ด้วยเครื่องมือ Google Keyword Planer 
 • ออกแบบข้อความโฆษณาที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด ตามหลักการทำโฆษณาของ Google Ads
 • เราสร้างแคมเปญโฆษณา พร้อมใช้ฟีเจอร์ต่างๆ เพื่อทำให้โฆษณาของคุณเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย
 • เราปรับปรุงแคมเปญและคีย์เวิร์ดของลูกค้าให้ตรงกลุ่มเป้าหมายมากที่สุดอย่างสม่ำเสมอ
 • ค่าคลิกของลูกค้าจะไม่สูญเปล่า เราคัดกรอง Negative Keyword ที่ไม่เกี่ยวข้องออกทุกสัปดาห์
 • พร้อมบริการ Google Analytic เพื่อวัดผลโฆษณาให้ด้วย ฟรี!!!
 • ส่งรายงานการโฆษณาทุกเดือน โปร่งใส ตรวจสอบได้

รูปแบบและเงื่อนไขการทำโฆษณา
 • เป็นการทำโฆษณาผ่านการค้นหาของ Google Search เครื่องมือค้าหาข้อมูลอันดับ 1 
 • ใช้บริการขั้นต่ำ 3 เดือนขึ้นไป
 • สิ่งที่จะโฆษณาต้องเป็นสินค้าและบริการที่ไม่ขัดต่อนโยบายการทำโฆษณาของ Google
 • งบโฆษณา(ค่าคลิก)เริ่มต้น เดือนละ 3,000 บาทขึ้นไป ขั้นต่ำ 3 เดือนรวม 9,000 บาทขึ้นไป
 • ค่าบริการเดือนละ 1,900 บาทรวม 3 เดือนอยู่ที่ 5,700 บาท  
 • รวมค่าบริการทั้งหมด 3 เดือน จ่ายเพียง 14,700 บาท 
 • พิเศษแถมฟรีค่าบริการ 1 เดือนรวมเป็น 4 เดือน (ยังไม่รวมค่าคลิกที่ลูกค้าเลือกจ่ายเอง)

สนใจโทร: 081-411-5557 (นิค)
หรือคุยทางไลน์